Werkwijze.

Wij houden van een eerlijke en heldere werkwijze die duidelijk is voor een toekomstige prettig samenwerking met elkaar. Op deze pagina leest u alles over de werkwijze van BeekBouw

Werkwijze | BeekBouw

Kennismakings­gesprek.

Geheel vrijblijvend komen wij graag bij u langs om aangenaam kennis met u te maken. In dit gesprek luisteren wij aandachtig naar uw bouwwensen en kunt u al uw vragen aan ons stellen zodat u een gevoel krijgt van onze aanpak en wat wij voor elkaar kunnen gaan betekenen.

Wanneer u al uw bouwwensen reeds concreet heeft uit laten werken in een “technische omschrijving ” en bijbehorend bouwtekeningen kunnen wij geheel vrijblijvend voor u een offerte / begroting opstellen voor het realiseren van uw bouwplannen op basis van uw gegevens.

Het komt ook steeds meer voor dat er nog niet een concreet “plan van aanpak” aanwezig is. Dan kunnen wij ook helaas geen duidelijke offerte uitbrengen echter soms alleen een globale richtprijs.

Wij kunnen voor u uiteraard ook een ontwerptekening maken van uw (ver)bouwplannen en u daarin adviseren om vervolgens tot een concrete “plan van aanpak” van uw bouwwensen te komen. Aan de hand van dit plan maken wij vervolgens een vrijblijvende offerte.  Bij gehele gunning van het realiseren van uw bouwwerkzaamheden aan ons zijn de ontwerpkosten gratis.

Offerte fase.

Aan de slag, nadat wij een goed beeld hebben wat uw concrete (ver)bouwplan inhoud maken wij voor u een eerlijke en duidelijke offerte. Dit kost tijd, soms moeten wij ook met onze installateurs bij u langs komen om de huidige situatie en mogelijkheden goed te bekijken. Dit is afhankelijk van de omvang van uw bouwwensen.

Wij vinden het belangrijk om onze offerte met u persoonlijk te bespreken om een gevoel te krijgen of deze duidelijk genoeg is en wij de juiste koers te pakken hebben.

Mocht onze offerte niet geheel aansluiten bij uw budget dan kunnen wij met elkaar bekijken waar het mogelijk is om eventuele aanpassingen in bijvoorbeeld materialen en uitvoering gewijzigd kunnen worden en of nog andere besparingsvormen mogelijk zijn.

Werkwijze: offertefase | BeekBouw

Gunning / overeenkomst.

Wanneer u ons het realiseren van uw (ver)bouwplan gunt maken wij vooraf met u een bouw of verbouwovereenkomst (contract) op waarin alle afspraken en voorwaarden staan opgesteld.

Bij een verbouwing passen wij van Bouwgarant de verbouwings­over­een­komst COVO 2010 toe.

Bij nieuwbouw passen wij in overleg met u het aannemingscontract AVA 2013 toe of van Bouwgarant “Nieuwbouw met garantie Garantie”.

Vergunning­aanvraag.

Aan de slag, nadat wij een goed beeld hebben wat uw concrete (ver)bouwplan inhoud maken wij voor u een eerlijke en duidelijke offerte. Dit kost tijd, soms moeten wij ook met onze installateurs bij u langs komen om de huidige situatie en mogelijkheden goed te bekijken. Dit is afhankelijk van de omvang van uw bouwwensen.

Wij vinden het belangrijk om onze offerte met u te persoonlijk te bespreken om een gevoel te krijgen of deze duidelijk genoeg is en wij de juiste koers te pakken hebben.

Mocht onze offerte niet geheel aansluiten bij uw budget dan kunnen wij met elkaar bekijken waar het mogelijk is om eventuele aanpassingen in bijvoorbeeld materialen en uitvoering gewijzigd kunnen worden en of nog andere besparingsvormen mogelijk zijn.

Werkwijze: vergunningaanvraag | BeekBouw

Aan de slag.

Wij gaan uw (ver)bouwwerk­zaam­heden nu vakkundig voorbereiden, inplannen, afspraken vastleggen met onze onderaannemers en installateurs, materialen bestellen bij onze leverancier zodat de werkzaamheden efficiënt, goed en nauwkeurig mogelijk uitgevoerd kunnen gaan worden.

Naast dat het bouwplan goed is vastgelegd op tekeningen en in contractvorm is de onderlinge communicatie met u als opdrachtgever vooraf en tijdens de bouw een heel belangrijk onderdeel.

Als wij starten met u (ver)bouwwerkzaamheden streven wij ernaar om deze zonder onnodige onderbrekingen in één gehele bouwfase uit te voeren.

Afpraak = afspraak is ons motto. Echter is bouwen ook veel samenwerken en vraagt dit soms enige flexibiliteit en wederzijds begrip.

Afhankelijk van de omvang van de te verrichtte werkzaamheden maken wij met elkaar vaste tijd en/of dagafspraak voor eventuele werkbesprekingen en of bouwvergaderingen.

Gewenste veranderingen en of extra werkzaamheden tijdens de bouw die meer of minderkosten met zich mee brengen worden vooraf mondeling en of schriftelijk aan u bevestigt.  Na uw goedkeuring worden deze door ons voor u uitgevoerd.

Tijdens de (ver)bouwwerk­zaam­heden proberen wij daar waar mogelijk de overlast voor u en uw buren zo gering mogelijk te houden.

Wij stellen het zeer op prijs wanneer u het ergens niet mee eens bent of bepaalde klachten / opmerkingen heeft dit zo spoedig mogelijk aan ons aangeeft zodat wij daar ook spoedig voor u op kunnen antwoorden / oplossen.

In de planning worden de werkzaamheden gedetailleerd aangegeven. Voor u belangrijke of ingrijpende gebeurtenissen worden vooraf mondeling goed met u doorgesproken zodat u niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

Wij houden onze bouwplaats schoon en overzichtelijk om goed en veilig te kunnen werken. Daarnaast scheiden wij waar mogelijk op de bouwplaats het afval in diverse afval containers.