Circulair bouwen.

Wat houdt Circulair bouwen in? Kort gezegd grondstoffen en materialen zo hoogwaardig mogelijk gebruiken en maximaal hergebruiken.

Stappenplan circulair bouwen | RVO.nl
Door circulair te bouwen vermindert u de milieubelasting

Dit kan bijvoorbeeld bij “bestaande bouw” door:

  • de levensduur van een gebouw te verlengen d.m.v een duurzame renovatie,
  • een gebouw een andere functie geven.
  • Het casco van een gebouw gebruiken
  • CO2-vermindering,
  • zoveel mogelijk biobased materialen toepassen.
Biobased materialen

Biobased materialen hernieuwen zichzelf binnen de kringloop van een gebouw of zijn een duurzaam alternatief voor grondstoffen. Er bestaan twee soorten biobased materialen:

  • Natuurlijke materialen, zoals bamboe of hout. Deze grondstoffen groeien vanzelf weer aan. Ook restmaterialen tellen mee. Denk bijvoorbeeld aan hennepvezel en vlas.
  • Kunstmatige producten. Deze lijken op natuurlijke producten. Voorbeelden: een plantaardige dakpan of biobased plastic dat  recyclebaar is of verandert in compost
Circulair bouwen | BeekBouw
Nieuwbouw

Bij nieuwbouw is het belangrijk stil te staan bij de toekomstige gebruiksfunctie. Ook nieuwe wet- en regelgeving stelt allerlei eisen aan het nieuwe bouwen.

Men kan kiezen voor:

  • Gebouwen met een lange levensduur. Deze gebouwen kunnen flexibel gebruikt wordenZe dienen energiezuinig te zijn. Bij de materiaalkeuze dienen ondernemers circulair bouwen en biobased materialen te overwegen.
  • Gebouwen met een korte levensduur. Gebouwen moeten makkelijk af te breken zijn. Het is belangrijk producten op een goede manier te hergebruiken. In dezelfde of een andere vorm. Zo blijven producenten eigenaar van producten. Ook worden ze verantwoordelijk voor de hele levensduur van producten.

Deze mogelijkheden kunnen een bijdrage leveren aan de vermindering van milieubelasting. Een nieuwe rekenmethode maakt het daarnaast mogelijk om het energiegebruik en de milieuprestatie van gebruikte materialen in dezelfde eenheid uit te drukken. Deze heet de Duurzaamheid Prestatie Gebouwen (DPG)-methode.

De overheid en met name particuliere initiatiefnemers zijn met Circulair bouwen aan de slag gegaan om dit ook meetbaar te maken en welke methodes er toegepast moeten gaan worden. Deze ontwikkelingen zien wij als Beekbouw zeer positief in en volgen dit op de voet en passen waar mogelijk dit zoveel mogelijk toe uiteraard in overleg met u als opdrachtgever.