Energieprestatie – BENG

Nieuwe energieprestatie Norm voor nieuw te bouwen gebouwen:  BENG
BENG vervangt de huidige EPC ( energieprestatiecoëfficiënt ) voor energieprestatie nieuwbouw per I Januari 2021.

  • Vanaf 1 januari 2021 moeten alle nieuwe gebouwen in Nederland bijna energieneutrale gebouwen (BENG) zijn. Dit vloeit voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD.

BENG bestaat uit 3 indicatoren/ eisen waaraan nieuw te bouwen gebouw moet gaan voldoen.

– Energiebehoefte

De hoeveelheid energie die nodig is om een gebouw te verwarmen en te koelen, uitgedrukt in kWh per m2 per jaar. Deze indicator gaat over het beperken van de energievraag en het tegelijkertijd behouden van een comfortabel binnenklimaat in een gebouw. Dit kan bijvoorbeeld door isolatie en slim gebruik van de warmte en het licht van de zon.

– Primair fossiel energiegebruik

De hoeveelheid energie uit niet-hernieuwbare bronnen in kWh per m2 per jaar die nodig is om de energiebehoefte in te vullen. Dit hangt sterk samen met de gebouwinstallaties. Energiezuinige maatregelen, zoals een warmtepomp, verlagen het primair energiegebruik. Duurzaam opgewekte energie, bijvoorbeeld met zonnepanelen, mag je aftrekken van het primair fossiel energiegebruik.

– Aandeel hernieuwbare energie

Het percentage hernieuwbare energie van het totale energiegebruik. Eerst wordt de absolute hoeveelheid bepaald. Die omvat de opbrengst uit zonnepanelen, maar ook van bijvoorbeeld warmtepompen en biomassaketels, minus het energiegebruik daarvan. Middels onderstaande formule wordt het aandeel hernieuwbare energie bepaald.

De formule

Beekbouw BV volgt deze nieuwe ontwikkelingen in de bouw en regelgeving nauwlettend. Maar BENG gaat over energie, maar zegt niets over comfort en gezondheid. Toch zijn en blijven dat volgens ons mede de randvoorwaarden voor een leefbare woning. Het is cruciaal om dat niet uit het oog te verliezen. De sector staat voor de opdracht woningen te bouwen die voldoen aan BENG én comfortabel en gezond zijn.Wij denken aan bijvoorbeeld goede warmte regelbaarheid, gezonde lucht kwaliteit in het gebouw, goede geluidsisolatie, comfortabel daglicht toetreding, veiligheid, gebruiksvriendelijkheid van alle toepasbare installaties die eenvoudig te begrijpen en de bedienen zijn. Dit geldt zowel voor nieuwbouw als voor verbouwingen. Het draait om de gebruikers van het gebouw. Zij moeten zich er prettig, veilig en comfortabel bij voelen.

duurzame bouwers uit de Krimpenerwaard